Metodologia de scolarizare în instituţiile de învăţământ din România 2009

Metodologia de școlarizare a cetățenilor de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina și Ungaria și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învățământul de stat din România, în anul școlar/universitar 2009-2010.

Sursa: www.edu.ro
 
LEGI
 
INFRACTIUNI
 
Sustragerea cu rea-credinta de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente de către străinul fata de care s-a dispus măsura expulzării, a returnării ori a fost dispusa una dintre măsurile de interzicere a dreptului de a ramane pe teritoriul tarii sau de stabilire temporara a domiciliului ori a resedintei in anumite zone sau localitati constituie infracţiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE STRAINILOR
 
Străinii care locuiesc legal in România se bucura de protecţia generala a persoanelor şi a averilor, garantata de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute in tratatele internaţionale la care România este parte.